Tilbage

1. skoledag august 2012

Skoven er snart for lille til første skoledag...

Traditionen tro samledes elever, lærere og mange forældre og bedsteforældre ved flagstangen i skolens egen skov, da skoleleder Dan Otkjær bød 102 elever velkommen på skoleårets første dag.

Skoven er i sin tid plantet på den bare mark at nogle af friskolens første elever, og nu har skoven efterhånden vokset sig så stor antallet af elver er steget så meget, at det begynder at knibe med pladsen til første skoledags-arrangementet.

"Så vi skal nok til at fælde nogle træer for at få plads til alle - men det er et rigtig positivt problem," sagde skolelederen med et glimt i øjet.

En særlig velkomst havde skolelederen til de ni nye elever i børnehaveklassen Anine, Bue, Holger, Kirstine, Maria, Natasha, Rasmus, Tobias og Zilas og til Tor og Rikke i 1.klasse, Jens i 2.klasse, Mette i 3.klasse, Lotte i 5.klasse Anna, Ninna og Tascha i 6.klasse og Anne i 7.klasse.

På medarbejdersiden er Susanne, der er læreruddannet og tidligere har været i praktik på Thise Friskole, ansat i et vikariat, hvor hun skal undervise i 2. – 4.kl., 8.kl. og 9.kl. klasser indtil Bibi og Karin kommer tilbage i slutningen af februar.

Dan Otkjær kunne også fortælle at skolens bestyrelse investeret i en bus, som skal fragte elever til skolen, som ikke kan komme med Midttrafik. Skolebussen kører i en fast rute på tværs af Salling.  og at et nyt skolekøkken, som velvilligt er sponseret af Sparekassens Sundsøres Fond er klar til brug på første sal oven over børnehaven.

Efter velkomsten to alle elever også helt efter traditionen hinanden i hånden og dannede en lang kæde for at blive "sat af" i deres respektive klasseærelser, før første skoledag sluttede med fælles kaffebord og saftevand i hallen.Tilbage

© Udarbejdet af ThiseWeb.dk